Tăng cường công tác an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên Đán Mậu tuất năm 2018

Ngày 20/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Chỉ thị số 10548/CT-BNN-QLCL. Để tăng cường thực thi pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch triển khai Read more »

Thành phố Cần Thơ xử lý nghiêm sử dụng điện để khai thác thủy sản

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ Read more »

Thông báo Hàng Hải về thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hàng Hải Định An-Cần Thơ

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1339/BC-XNKSHHMN ngày 14/12/2017, kèm theo bình đồ độ sâu, kí hiệu từ SH_1711_01 đến SH_1711_36, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Read more »

Kết quả Quan trắc môi trường lần 02 tháng 12 năm 2017

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,6 – 4,8 mg/L), pH (6,8– 7,8) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ Read more »

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 12 năm 2017 (lần 01)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,5 – 4,1 mg/L), pH (6,7– 7,5) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm quan trắc (52 – 62 mg/L), chưa đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Các chỉ tiêu COD, S2-, PO43-, TSS, OSS trên sông Read more »

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 11 năm 2017 (lần 02)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,0 – 4,2 mg/L), pH (6,5– 7,5) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm quan trắc (52 – 67 mg/L), chưa đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Các chỉ tiêu NH4+, COD, PO43-, NO2-, S2-, TSS, OSS trên sông Read more »

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 11 năm 2017 (lần 01 )

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,5 – 4,5 mg/L), pH (6,8– 7,8) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm quan trắc (44 – 50 mg/L), chưa đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Các chỉ tiêu NH4+, COD, PO43-, NO2-, S2-, TSS, OSS trên sông Read more »

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 10 năm 2017 (lần 02 )

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,9 – 4,0 mg/L), pH (6,9 – 7,8) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm quan trắc (38 – 43 mg/L), chưa đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Các chỉ tiêu NH4+, COD, PO43-, NO2-, S2-, TSS, OSS trên sông Read more »