Bản dịch nội dung Lệnh số 248 và 249 về quản lý ATTP xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ VÀ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM NƯỚC NGOÀI NHẬP KHẨU VÀO CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố Trung ương

        Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 249 ngày 14/4/2021 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và Lệnh số 248 ngày 12/4/2021 về “Quy định về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

        Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản gửi tới Quý cơ quan Bản dịch không chính thức của hai văn bản trên (Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 đính kèm).

        Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn và giám sát các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất khẩu thực phẩm đáp ứng yêu cầu quy định của thị trường Trung Quốc ngay khi các quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

        Thông tin liên hệ đầu mối của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản: Phòng Chính sách thương mại nông sản, Điện thoại: 0985882267/0989120488; email: policy.agrotrade@mard.gov.vn /cstm.agrotrade@gmail.com.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

https://www.mediafire.com/file/1bfpxzutls6ft65/CV_thong_bao_QL_an_toan_thuc_pham_NK_vao_TQ.pdf/file

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *