BÁO CÁO TỔNG KẾT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2016-2020

        Trong những năm qua, ngành thủy sản thành phố Cần Thơ đạt được nhiều kết quả khả quan góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố. Bên cạnh công tác quản lý nhà nước về thủy sản, Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã và đang thực hiện công tác quan trắc phục vụ nuôi trồng thủy sản từ năm 2016 đến năm 2020. Nhằm tổng kết, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, từ đó đề xuất và kiến nghị để tiếp tục thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản ngày càng tốt hơn và đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu, Chi cục Thủy sản Cần Thơ báo cáo kết quả công tác quan trắc đạt được trong giai đoạn 2016 – 2020.

               Hình: Hội Nghị

        Sáng ngày 30/07/2020, Chi cục Thủy sản Cần Thơ tổ chức” Hội Nghị: Tổng kết quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020” và dự thảo “Kế hoạch quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025”. Mục tiêu Hội Nghị đưa ra được một số kết quả như: Đánh giá mức độ ô nhiễm hiện tại của nguồn nước cấp ở các thủy vực tự nhiên, đánh giá tác động của hoạt động nuôi trồng thủy sản đến môi trường và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời trong chỉ đạo sản xuất; Hoàn thiện công tác đánh giá và dự báo biến động của các yếu tố môi trường theo mùa vụ hàng năm để đưa ra kế hoạch sản xuất hợp lý đảm bảo phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn TP. Cần Thơ; Thông qua các kênh thông tin để dự báo về diễn biến môi trường giúp người nuôi kiểm soát chất lượng nước, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, phát triển thủy sản bền vững, bảo vệ môi trường; Xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, đánh giá và dự báo môi trường nước hiện nay.

        Tham gia buổi hội nghị có 29 đại biểu là đại diện Giám đốc Sở, Giám đốc Trung tâm, Phó Chi cục trưởng, Trưởng bộ môn, Trưởng trạm, cán bộ khuyến nông và nông dân tại các điểm quan trắc.

        Trong buổi hội nghị được sự báo cáo của Thạc sỹ Bùi Thị Diễm My về “Báo cáo Tổng kết quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020”; Trong hội nghị này có sự trình bày của Trưởng phòng Thí nghiệm Lâm Phúc Nhân về dự thảo “Kế hoạch quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025”. Nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng nước vùng nuôi và đánh giá ảnh hưởng của hoạt động nuôi tới môi trường xung quanh để cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý kịp thời chỉ đạo sản xuất hiệu quả đồng thời có cơ sở dữ liệu phục vụ cho xuất khẩu.

        Tại buổi hội nghị các đại biểu được cung cấp thông tin về kết quả quan trắc trong giai đoạn 2016-2020; từ đó, đề ra thông tin kịp thời như: Dựa trên kết quả phân tích các chỉ tiêu cán bộ chuyên trách môi trường tổng hợp phân tích, nhận định, đánh giá, đưa giải pháp cảnh báo; Kết quả quan trắc môi trường giai đoạn 2016- 2020 đã ra 88 bản  tin và hơn 10.000 tờ kết quả đến người nuôi thủy sản, và gửi bản kết quả đến Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp, Trạm Thủy sản ở các quận, huyện có quan trắc trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Các bản tin quan trắc được phát trên đài phát thanh quận huyện của địa bàn có quan trắc; Chi cục Thủy sản gửi 12.980 tin nhắn kết quả quan trắc đến người nuôi kịp thời nhận thông tin và xử lý chất lượng nước bằng hình thức tin nhắn SMS. Định kỳ 2 lần/tháng gửi bản tin quan trắc đến địa phương và Đài phát thanh các Quận/huyện trên địa bàn.

        Ngoài ra, Chi cục cũng đề xuất các biện pháp xử lý nước cho người dân khi có những thông số vượt ngưỡng: vào mùa mưa cần bón vôi quanh bờ ao, tránh hiện tượng rữa phèn, làm biến động pH và nhằm tăng độ kiềm, đảm bảo chất lượng nước cấp nuôi thủy sản; kiểm soát chất lượng nước đầu vào là một yếu tố cần thiết trong nuôi thủy sản. Các hộ nuôi cần có kế hoạch xây dựng ao lắng, lọc nước trước khi cấp vào ao nuôi nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm bên ngoài, đảm bảo chất lượng nước theo yêu cầu của động vật thủy sản. Cần thả nuôi ở mật độ thích hợp hạn chế dịch bệnh, không cho ăn thừa tiết kiệm chi phí, hạn chế gây ô nhiễm môi trường nước và phát sinh dịch bệnh, xử lý nước định kỳ…

        Năm 2020, với tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại các thị trường XK lớn như: Mỹ, EU, Brazil… nên xuất khẩu cá tra gặp nhiều khó. Sự sụt giảm quá nhanh về thị trường xuất khẩu khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, một lượng lớn mặt hàng cá tra bị tồn kho, chưa thể xuất khẩu được; nhiều doanh nghiệp mất đơn hàng, đứt đoạn sản xuất, nguy cơ nợ quá hạn và thiệt hại lớn về kinh tế; đặc biệt là việc ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành hàng cá tra Việt Nam. Buổi Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được trong công tác quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn 2016 – 2020. Từ đó đề xuất và kiến nghị để thực hiện công tác quan trắc đạt được tốt hơn trong giai đoạn 2021-2025. Cùng với sự đóng góp ý kiến của cá Sở ban ngành, các nhà khoa học, người nuôi thủy sản góp phần cho Báo cáo cũng như Kế hoạch quan trắc phục vụ nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả và đáp ứng nhu cầu sản xuất trong thời gian tới.

Nhấn vào đây để xem bản tin

Bùi Thị Diễm My – Phòng Thí Nghiệm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *