Bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Vào ngày 06/6/2018, Thanh tra thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, với sự tham gia của hơn 70 đại biểu đến từ UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở, Ban, Ngành thành phố Cần Thơ. Chi cục Thủy sản đã cữ 03 công chức phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị tham gia.

Nội dung tập huấn gồm: kỹ năng chung; quy trình và kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư; quy trình và kỹ năng tham mưu giải quyết khiếu nại; quy trình và kỹ năng tham mưu giải quyết tố cáo. Qua đó, giúp cho cán bộ làm công tác tiếp công dân nắm được các nội dung cơ bản để thực hiện hoặc tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị./.

Bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Nguồn: Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *