CẬP NHẬT GIÁ MỘT SỐ LOÀI THỦY SẢN THÁNG 6 NĂM 2020

        Hiện nay, giá bán cá tra nguyên liệu dao động 17.500 – 18.500 đồng/kg (kích cỡ 700 – 900 g/con) tăng khoảng 250 đồng/kg so với tháng trước, giá thành bình quân 23.700 – 24.400 đồng/kg. Giá cá tra thương phẩm giảm thấp kéo dài trong 6 tháng đầu năm và dao động ở mức từ 17.000 – 18.500 đồng dẫn đến người nuôi lỗ từ 6.200 – 7.400 đồng/kg cá tra thương phẩm. Trong tháng 6, giá cá tra giống cũng giảm thấp dao động từ 19.000 – 22.000 đồng/kg giảm khoảng 2.500 đồng/kg so với tháng trước, cá giống kích cỡ 2 cm chiều cao thân – mẫu 30 con/kg giá từ 19.000 – 20.000 đồng/kg, giá cá giống 1,5 cm chiều cao thân – mẫu 70 con/kg giá từ 21.000 – 22.000 đồng/kg.

        Giá các loài thủy sản khác trong tháng 6 năm 2020 cũng có nhiều biến động theo nhu cầu của thị trường.

Bảng 4: Giá một số loài thủy sản tháng 6:TT

Loại cá

Quy cách  (gam/con)

Giá thành

(1.000 đồng/kg)

Giá bán

(1.000 đồng/kg)

So với tháng trước

(1.000 đồng/kg)

1

Cá thát lát còm

300

45

54-55

2

Cá trê lai

300

16-20

20-21

+3

3

Cá rô đầu vuông

400

21,5

22-23

-1

4

Cá lóc

500-1.000

30

28-29

-5

5

Lươn loại I

Lươn loại II

250-300

100-200

95

200

190

-5

+10

6

Cá tai tượng

800-1.200

32

36

7

Cá xác sọc

70-80

60-65

102-104

-0,5

8

Cá điêu hồng

300-500

29 – 30

30-31

+1

9

Cá chim trắng

800-1.200

300-500

15,1-18,3

17,5

16,5-17

-1

-0,5

10

Cá chạch lấu

250-300

260

370

11

Tôm càng xanh

50-55

120

170

-2,5

 Nguyễn Thị Thúy An – Phòng Nuôi trồng thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *