Archive for the ‘Bản tin thị trường’ Category

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 19.4.2017–26.4.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua có sự biến đổi nhẹ so với tuần trước ở một số loài như: cá thát lát; cá trê; lươn;

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 12.4.2017–19.4.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua có sự biến đổi nhẹ so với tuần trước ở một số loài thủy sản như: cá lóc;

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 04.4.2017–12.4.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua có sự biến đổi so với tuần trước ở một số loài thủy sản như: lươn; tôm càng xanh;

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 28.3.2017–04.4.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua phần lớn tương đối ổn định, riêng một số đối tượng thủy sản có giá bán thay đổi so với tuần trước như: cá điêu hồng;

Quý I, xuất khẩu thủy sản ước đạt 1,5 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 3/2017 ước đạt 537 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 3,6% so với

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 22.3.2017–28.3.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua không thay đổi so với tuần trước kể cả các đối tượng thủy sản đang có nhu cầu như: cá tra;

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 15.3.2017–22.3.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua không thay đổi, riêng đối với giá cá tra thương phẩm và cá tra giống có sự thay đổi

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 07.3.2017–15.3.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua biến động theo nhu cầu thị trường, trong đó: giá bán một số loài thủy sản có sự thay đổi so với tuần trước như cá điêu hồng; cá chim trắng