Archive for the ‘Bản tin thị trường’ Category

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 10.5.2017–17.5.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua có sự biến đổi mạnh so với tuần trước như: cá thát lát còm; cá trê; cá lóc

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 03.5.2017–10.5.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua tương đối ổn định so với tuần trước, riêng giá cá tra thương phẩm biến động nhẹ

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 26.4.2017–03.5.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua có sự biến đổi nhẹ so với tuần trước ở một số loài như: cá rô; cá lóc, cá tra

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 19.4.2017–26.4.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua có sự biến đổi nhẹ so với tuần trước ở một số loài như: cá thát lát; cá trê; lươn;

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 12.4.2017–19.4.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua có sự biến đổi nhẹ so với tuần trước ở một số loài thủy sản như: cá lóc;

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 04.4.2017–12.4.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua có sự biến đổi so với tuần trước ở một số loài thủy sản như: lươn; tôm càng xanh;

Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 28.3.2017–04.4.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua phần lớn tương đối ổn định, riêng một số đối tượng thủy sản có giá bán thay đổi so với tuần trước như: cá điêu hồng;

Quý I, xuất khẩu thủy sản ước đạt 1,5 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 3/2017 ước đạt 537 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 3,6% so với