Archive for the ‘Chi cục Thủy sản Cần Thơ’ Category

Diễn đàn chuyển giao và ứng dụng khoa học Công nghệ thủy sản khu vực miền nam

Tổng cục Thủy sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công diễn đàn “Chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ thủy sản

Tăng cường công tác giám sát năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017. Chi cục thủy sản tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/2016/CT-UBND ngày 02/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác nguồn lợi thủy sản, chống đánh bắt bằng

Lớp tập huấn An toàn thực phẩm trong nuôi trồng, khai thác thủy sản tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Từ ngày 19/6 đến ngày 21/6/2017, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức lớp tập huấn An toàn thực phẩm trong nuôi trồng, khai thác thủy sản tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với hơn

Chương trình khuyến ngư – niềm vui cho nông dân Cần Thơ

Thực hiện công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản đến nông dân, năm qua nhiều nông dân ở Cần Thơ được hỗ trợ của Nhà nước về con giống, thức ăn

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ Thanh tra, kiểm tra hoạt động khai khác thủy sản

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19/2014/CT-TTg tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên các tuyến sông

Nuôi trồng Thủy sản của thành phố Cần Thơ 06 tháng đầu năm 2017

Trong 06 tháng đầu năm 2017, toàn thành phố đã thả giống với diện tích 2.814 ha, bằng 92,2% so với cùng kỳ năm 2016 (3.054 ha), đạt 26,8% so với

Triển khai mô hình trình diễn nuôi tôm càng xanh toàn đực

Thực hiện nội dung hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tập đoàn Tiran, Israel về phát triển nuôi tôm càng xanh toàn đực. Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Chi Cục Thủy sản

Theme: Blue News