Category: Phòng Ban

0

Mô hình nuôi thát lát bền vững

Từ đầu năm 2018 đến nay giá thu mua Thát lát tại ao của thương lái và các doanh nghiệp ở mức ổn định giao động từ 65.000 – 70.000 đồng/kg. Điều đó đã...

0

Mô hình nuôi cá – lúa

Mô hình nuôi cá – lúa đã phát triển nhiều năm nay trên địa bàn huyện Phong Điền. Đến nay thì diện tích nuôi đã đạt được 120 ha tập trung chủ yếu ở...