Archive for the ‘Thông báo’ Category

Thông báo khảo sát nhu cầu đào tạo thạc sỹ thủy sản cho người đi làm

– Trân trọng đề nghị tất các các anh chị em quan tâm cho biết ý kiến bằng cách chọn và điền vào các thông tin dưới đây để làm cơ sở cho Khoa Thủy sản xúc tiến chương trình này.