Archive for the ‘Thủy Sản Nước Ngọt’ Category

Kinh nghiệm ương cá Tra giống

1. Môi trường nước ao nuôi – Nguồn nước cấp vào phải thật sạch, các chỉ tiêu phải nằm trong khoản cho phép: PH = 6,5 – 8,5; NH4/NH3 < 0,05 mg/l; NO2 < 0,01 mg/l. Trong đó: + Độ pH đo 2 lần vào

Kỹ thuật ương cá Tra giống theo tiêu chuẩn SQF 1000

I. Kỹ thuật ương 1. Chọn ao và địa điểm – Diện tích từ 1.000 – 2.000 m2, độ sâu từ 1,5 – 2,0 m. – Ao ương cá nên chọn ở những nơi gần kênh, rạch để tiện cho việc cấp thoát nước và chăm sóc quản lý. Không

Cách khắc phục cá Tra giống bị stress khi vận chuyển

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, cá tra được vận chuyển từ ao ương đến ao nuôi thương phẩm bằng ghe đục. Tỷ lệ hao hụt cá giống sau khi thả vào ao nuôi thương phẩm cao và tập trung nhiều trong 7 ngày đầu sau khi thả.

Đặc điểm sinh học cá Trắm Cỏ Ctenopharyngodon idellus

1. Hệ thống phân loại cá Trắm cỏ Bộ cá Chép: Cypriniformes Họ cá Chép: Cyprinidae Phân họ cá Trắm: Leuciscinae Giống cá Trắm Cỏ: Ctenopharyngodon

Hội thảo khoa học về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi Lươn thương phẩm

Ngày 24 tháng 7 năm 2015, tại hội trường UBND xã Ngũ Lạc – huyện Duyên Hải – Trà Vinh, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Thủy sản tỉnh Trà Vinh kết hợp Chi cục Thủy sản

Hồng Ngự phát triển mô hình nuôi Lươn sinh sản

Mô hình nuôi lươn thương phẩm những năm gần đây phát triển mạnh ở thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) nhưng nguồn lươn giống ngoài tự nhiên đang khan hiếm dần, không đáp ứng

Kinh nghiệm nuôi cá Chép giòn bằng đậu tằm

Nuôi cá chép giòn trên sông ít hao hụt, lớn nhanh. Mỗi năm, anh Nguyễn Văn Chiến, ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Kinh nghiệm nuôi cá Trê Lai

1.Chuẩn bị ao: Vét bùn đáy ao, lấp các lỗ mọi, đắp bờ bao, phơi đáy ao 2 – 3 ngày, bón vôi từ 30 – 50kg/1.000m2 để diệt tạp và

Theme: Blue News