Chi bộ Chi cục Thủy sản đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2020

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/5/2017, tại hội trường Chi cục Thủy sản, Chi bộ Chi cục Thủy sản đã tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2017 – 2020. Về tham dự Đại hội có 23 đồng chí đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Chi cục Thủy sản, trong đó 03 đồng chí đảng viên dự bị.

Tại Đại hội, Chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, Chi bộ đã rút ra những bài học kinh nghiệm và đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong Đại hội, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, nhiệt tình đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội. Đại hội đã bầu cấp ủy gồm 03 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí là nữ. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chi bộ Chi cục Thủy sản đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2020, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *