Chi bộ Chi cục Thuỷ sản tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XIII, nhiệm kỳ2020 – 2022

        Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và bầu cấp uỷ khoá mới, ngày 08 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường Chi cục Thuỷ sản, Chi bộ Chi cục Thuỷ sản trực thuộc Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XIII, nhiệm kỳ2020 – 2022.

Chi ủy Chi cục Thủy sản nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt Đại hội   

        Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tấn Nhơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, các đồng chí sinh hoạt ở quận/huyện cùng tất cả đảng viên Chi bộ Chi cục Thuỷ sản.

        Tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải – Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản thông qua dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành Chi bộ Chi cục Thuỷ sản, lần thứ XIII tại Đại hội Chi bộ Chi cục Thuỷ sản lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2022.

        Tiếp theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Đẹp – Phó Bí thư Chi bộ Chi cục Thủy sản thông qua dự thảo Báo cáo Kiểm điểm Chi uỷ Chi cục Thuỷ sản nhiệm kỳ 2017 – 2020.

        Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện và biểu quyết các chỉ tiêu. Thay mặt Cấp uỷ cấp trên, đồng chí Nguyễn Tấn Nhơn – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến chỉ đạo, đánh giá sâu sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng thời định hướng, chỉ đạo cho Chi bộ cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới, động viên Chi bộ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị được giao của Chi bộ.

        Công tác bầu cử cấp uỷ khoá mới được thực hiện một cách nghiêm túc, trật tự. Kết quả, đồng chí Dương Hoàng Thắng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Đẹp tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Trần Hữu Học giữ chức vụ Uỷ viên.

        Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp thể hiện sự đồng thuận của Chi ủy Chi bộ cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế bầu cử trong Đảng.

        Với sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng, Chi bộ Chi cục Thuỷ sản sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *