Chi Bộ Chi cục Thủy sản triển khai Quyết định công nhận Đảng viên chính thức

Ngày 08/5/2018, tại buổi sinh hoạt lệ thường kỳ tháng 5/2018, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Bí thư chi bộ Chi bộ Chi cục Thủy sản trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho các đồng chí Huỳnh Phú Hòa, Nguyễn Minh Ngọc, Trần Viết Toàn.
Chi bộ Chi cục Thủy sản luôn quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, đến nay chi bộ có 23 đảng viên chính thức, trong đó có 5 nữ. Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ Chi cục Thủy sản nhiệm kỳ (2017-2020), Chi bộ phát triển thêm ít nhất 02 đảng viên mới. Chi bộ đã hoàn thành 02 hồ sơ phát triển Đảng và đã trình Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

Chi Bộ Chi cục Thủy sản triển khai Quyết định công nhận Đảng viên chính thức, Nguồn: Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *