Chi cục Thủy sản tham gia đoàn điều tra hoạt động nuôi và neo đậu lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Thốt Nốt

Sáng ngày 13/6/2018, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã cử 02 cán bộ tham gia vào Đoàn điều tra hoạt động nuôi và neo đậu lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Thốt Nốt. Công tác điều tra nhằm đánh giá thực trạng phát triển hoạt động nuôi và neo đậu lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Thốt Nốt trong những năm vừa qua.

Đoàn điều tra do Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Cảng vụ Đường thủy Nội địa Thốt Nốt – Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực IV; Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an TP. Cần Thơ; Cảng vụ Đường thủy nội địa – Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ, Đội thanh tra giao thông quận Thốt Nốt; UBND các phường Tân Lộc, Thốt Nốt, Trung Kiên và Thuận Hưng; cùng với Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ.

Đoàn sẽ tiến hành điều tra khoảng 90 cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè và việc neo đậu trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Thốt Nốt trong 05 ngày làm việc.

Qua công tác điều tra thì Đoàn sẽ xây dựng kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trong thời gian tới nhằm đảm bảo phát triển kinh tế bền vững cho người nuôi, đồng thời cũng đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa./.

Điều tra hoạt động nuôi và neo đậu lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Thốt Nốt, Nguồn: Phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *