Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ kiểm tra điều kiện đảm bảo hoạt động nuôi cá lồng bè

Hiện nay, Chi cục Thủy sản đang thực hiện song song việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá với việc kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè đối với các hộ dân có nhu cầu nuôi cá lồng bè trên khu vực sông Hậu. Đồng thời, hỗ trợ các hộ dân đăng ký mới tiếp nhận đơn xin neo đậu bè chuyển đến Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để giải quyết, sau đó Chi cục Thủy sản sẽ trả Giấy chứng nhận đăng ký bè cá cùng kết quả giải quyết việc neo đậu bè cho các hộ cùng lúc.

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay, hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè tập trung nhiều ở khu vực cồn Tân Lộc – quận Thốt Nốt với các đối tượng nuôi chính như: cá điêu hồng, cá xác, cá chim. Bên cạnh đó, việc neo đậu bè có thể ảnh hưởng đến luồng giao thông đường thủy (theo hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thì bè cá neo đậu trên tuyến sông Hậu chỉ được phép neo đậu cách bờ không quá 50m, tính từ mép ngoài của bè). Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản sẽ tổ chức phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để kiểm tra việc neo đậu bè cũng như các điều kiện trong hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm nay.

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ kiểm tra điều kiện đảm bảo hoạt động nuôi cá lồng bè, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply