Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản

Ngày 31/5/2018, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ phối hợp Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác thủy sản trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Ô Môn, quận Thốt Nốt. Qua kiểm tra 6 phương tiện khai thác thủy sản, phát hiện 3 phương tiện sử dụng trực tiếp điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản, các chủ phương tiện vi phạm cư ngụ ở phường Trung Kiên và phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định xử phạt hành chính với số tiền 9.000.000 đồng, tịch thu 3 dinamo.

Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ sẽ thường xuyên phối hợp Phòng Cảnh sát đường thủy thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản./.

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản, Nguồn: Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *