Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/2016/CT-UBND ngày 02/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác nguồn lợi thủy sản, chống đánh bắt bằng xung điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy quận Thốt Nốt – Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên sông Hậu vào sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017. Qua kiểm tra, có 05 ghe cào đang khai thác thủy sản, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 03 trường hợp ghe cào sử dụng điện để đánh bắt thủy sản.

Hiện nay, trên địa bàn quận Thốt Nốt có khá nhiều hộ dân làm nghề lưới cào. trong đó, có không ít hộ sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản. Khi gặp lực lượng chức năng các chủ ghe cào sẵn sàng cắt bỏ phần lưới cào hoặc có thể chống trả lại khi thấy có cơ hội trốn thoát. Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản sẽ duy trì phối hợp tuần tra với Phòng Cảnh sát đường thủy, đặc biệt là tăng cường phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy quận Thốt Nốt và lực lượng chức năng các tỉnh lân cận để mở rộng địa bàn tuần tra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản, Nguồn: Chi cục Thủy sản Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *