Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ Thanh tra, kiểm tra hoạt động khai khác thủy sản

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19/2014/CT-TTg tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên các tuyến sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã phối hợp với Ban chỉ đạo 01 quận Thốt Nốt tiến hành tuần tra, kiểm tra hoạt động đánh bắt thủy sản trên sông Hậu thuộc địa bàn quận Thốt Nốt vào lúc sáng ngày 6 tháng 6 năm 2017. Qua kiểm tra 08 phương tiện đang hoạt khai thác thủy sản, Đoàn phát hiện 04 trường hợp sử dụng xung điện để khai thác thủy sản. Đoàn kiểm tra lập hồ sơ chuyển Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong thời gian tới Chi cục Thủy sản Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp thường xuyên với Ban chỉ đạo các quận, huyện và Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an thành phố Cần Thơ tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh lân cận để mở rộng địa bàn tuần tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ Thanh tra, kiểm tra hoạt động khai khác thủy sản, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *