CHI CỤC THỦY SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021

        Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Chiều ngày 30 tháng 12 năm 2020, Chi cục Thuỷ sản thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

        Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Phạm Trường Yên – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, ông Trần Thanh Hải – Chi cục trưởng, ông Dương Hoàng Thắng – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chi cục trưởng, bà Nguyễn Thị Lệ Hoa – Phó Chi cục trưởng cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham dự.

        Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 đã thông qua Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Chi cục Thuỷ sản thành phố Cần Thơ, báo cáo đã nêu lên kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ năm 2020, đánh giá những thuận lợi, khó khăn đồng thời cũng nêu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cùng các Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị năm 2020 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ, Báo cáo kết quả khen thưởng năm 2020, phát động đăng ký thi đua năm 2021 và một số Báo cáo khác.

        Tại Hội nghị, đã công bố các quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ như: Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 07 tập thể và 40 cá nhân; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 03 cá nhân; tặng giấy khen cho 07 tập thể tặng và 30 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2020 đồng thời Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản cũng khen thưởng cho 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2020, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2020 và 12 cá nhân nhận Giấy chứng nhận “Giỏi việc nước đảm việc nhà” cấp Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản.

       Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Trường Yên đã đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2020 của Chi cục Thủy sản, đặc biệt trong công tác thanh tra, cải cách hành chính, quán lý chất lượng, bộ máy đơn vị, những thành tích của Chi cục đạt được đã góp phần không nhỏ vào phát triển của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, đơn vị cần đẩy nhanh xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện các chương trình, dự án năm 2021, nghiên cứu quy hoạch thủy sản nhằm đẩy mạnh quy hoạch chung của ngành, cần phải nâng cao nguồn nhân lực của đơn vị đồng thời cần tích cực, năng động, sáng tạo trong tình hình mới hiện nay.

        Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Thuỷ sản năm 2021. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi ủy, Ban Lãnh đạo và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, viên chức, người lao động sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

Nguyễn Huỳnh Trúc Phương -phòng Hành chính – Tổng hợp

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *