CHI CỤC THỦY SẢN THANH TRA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN VÀ NUÔI THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

        Thực hiện Quyết định 49/QĐ-CCTS ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản (từ ngày 31/5/2019 đến ngày 13/8/2019), Đoàn thanh tra Chi cục Thủy sản đã tiến hành thanh tra 53 cơ sở sản xuất, ương dưỡng, mua bán giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

        Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra Chi cục Thủy sản đã tham mưu cho Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cơ sở sản xuất giống thủy sản với hành vi không ghi chép, lưu giữ hồ sơ trong quá trình sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phục vụ truy xuất nguồn gốc. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính cho hành vi trên là 4.000.000 đồng (quy định điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ)

        Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và nuôi thủy sản hướng tới mục tiêu phát triển thủy sản một cách bền vững.

Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *