CHI CỤC THỦY SẢN THỰC HIỆN THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIỐNG THỦY SẢN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

        Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-CCTS ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản, Đoàn thanh tra Chi cục Thủy sản đã tiến hành họp đoàn vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 6 năm 2020 tại hội trường Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

Hình: Buổi họp triển khai Quyết định thanh tra tại hội trường

             Thành phần tham dự Đoàn thanh tragồm Chi cục Thủy sản và các đơn vị phối hợp gồm: Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Phòng An ninh kinh tế; Phòng Cảnh sát môi trường – Công an thành phố Cần Thơ cùng tham dự.

        Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra là xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhânhoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản./.

Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *