Chi cục Thủy sản triển khai Luật thủy sản năm 2017

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thủy sản năm 2017 đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị vào chiều ngày 20/4/2018.

Tại hội nghị, công chức, viên chức trong đơn vị được nghe giới thiệu những điểm mới được quy định trong Luật Thủy sản năm 2017, trong đó có một số nội dung liên quan đến hoạt động quản lý của đơn vị như: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản; Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Quản lý giống thủy sản; Quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Quản lý nuôi trồng thủy sản; Quản lý tàu cá… Qua đó, giúp công chức, viên chức trong đơn vị nắm được những quy định mới trong Luật Thủy sản năm 2017.

Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục tổ chức triển khai Luật Thủy sản năm 2017 đến các tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản trên địa bàn góp phần thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả khi Luật Thủy sản mới có hiệu lực vào ngày 01/01/2019./.

Chi cục Thủy sản triển khai Luật thủy sản năm 2017, Nguồn: Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply