Chỉ thị số 4361/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác Thú y Thủy sản

Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 4361/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác thú y thủy sản; trong đó Bộ Nông nghiệp và PTNT khẳng định công tác thú y thủy sản có vai trò quan trọng trong phát triển thủy sản nói chung, nhất là ngành nuôi trồng thủy sản.

– Số/ký hiệu: 4361/CT-BNN-TY
– Loại văn bản: Chỉ thị
– Ngày ban hành: 30/5/2016
– Tải nội dung Chỉ thị số 4361/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác thú y thủy sản.

Chỉ thị số 4361/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác Thú y Thủy sản, Nguồn: Văn bản Chính phủ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *