Chương trình khuyến ngư – niềm vui cho nông dân Cần Thơ

Thực hiện công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản đến nông dân, năm qua nhiều nông dân ở Cần Thơ được hỗ trợ của Nhà nước về con giống, thức ăn thủy sản để phát triển sản xuất, nâng cao mức sống cho gia đình. Trong đó, việc triển khai các mô hình nuôi thủy sản được nhân rộng với nhiều đối tượng như nuôi lươn giống nhân tạo-hệ thống tuần hoàn; nuôi tôm càng xanh-toàn đực; nuôi cá chạch lấu giống nhân tạo sử dụng thức ăn viên… từ chương trình khuyến ngư địa phương của Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ là một trong những giải pháp đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa, góp phần tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất tại địa phương cho nhiều nông dân.

Chương trình khuyến ngư địa phương được triển khai hàng năm với nguồn kinh phí từ Nhà nước, qua đó có nhiều hộ nông dân tiêu biểu trên địa bàn Cần Thơ được chọn hỗ trợ con giống, thức ăn thủy sản…để thực hiện mô hình. Ngoài ra, các hộ tham gia thực hiện chương trình còn được hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật nuôi thủy sản, nuôi thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm, tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn cách thiết kế ao, bể nuôi, kỹ thuật chọn con giống, cách chăm sóc từ phía cán bộ Chi cục Thủy sản.

Nuôi lươn giống nhân tạo-hệ thống tuần hoàn là mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, nuôi thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, đồng thời giúp cho các hộ ít đất sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên việc xác định các cơ sở sản xuất con giống thủy sản đảm bảo chất lượng cũng là một trong những khó khăn đối với hộ nuôi. Do vậy, việc giới thiệu hỗ trợ con giống từ chương trình nhằm giúp các hộ nông dân có điều kiện vươn lên phát triển sinh kế là rất cần thiết.

Gia đình chú Nguyễn Văn Khoa, cư ngụ phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ là một trong những hộ được chọn đầu tư hỗ trợ 1.800 con lươn giống từ phía chương trình khuyến ngư, mật độ thả 60 con/m2, diện tích bể với qui mô 30m2. Nhờ chăm sóc tốt, áp dụng chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật mà cán bộ Khuyến ngư hướng dẫn, đồng thời bản thân có sự đam mê, thích thú về đối tượng nuôi này nên đến nay đàn lươn đã phát triển tốt.

Chương trình khuyến ngư đã thật sự trở thành điểm tựa và là động lực giúp cho nhiều hộ nông dân vươn lên phát triển kinh tế. Với việc triển khai thực hiện mô hình thủy sản một cách thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng hỗ trợ, chương trình đã nhân rộng mô hình và tạo được niềm tin, sự hưởng ứng tích cực của người dân. Từ những hiệu quả thiết thực, chương trình đã giúp các hộ nông dân đa dạng hóa sinh kế, ổn định, từng bước phát triển kinh tế gia đình bền vững theo đúng mục tiêu của chương trình. Tin tưởng rằng trong thời gian tới các mô hình thủy sản tiếp tục phát huy hiệu quả và được nhân rộng cho bà con ngày càng nhiều.

Chương trình khuyến ngư – niềm vui cho nông dân Cần Thơ, Nguồn: Liên trạm Thủy sản Phong Điền – Cái Răng, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *