CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU TIÊU DÙNG NĂM 2020

        Nhằm đẩy mạnh phục hồi kinh tế, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu dùng hàng hóa, giải quyết hàng tồn kho, phát triển thị trường tiêu thụ trong bối cảnh cùng cả nước bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình kích cầu tiêu dùng năm 2020 cụ thể như sau:

        – Thời gian: 04 ngày, từ ngày 02/7/2020 đến ngày 05/7/2020 (04 ngày).

        – Địa điểm: Số 19 đường Đào Trinh Nhất, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

        – Chương trình có 04 nội dung chính:

        1/ Lễ khai mạc

      2/ Tổ chức kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp xúc, làm việc, đàm phán trực tiếp với nhau trong khu vực kết nối

       3/ Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm. Quy mô: 500 gian hàng (miễn phí gian hàng)

       4/ Tổ chức khuyến mãi tập trung, khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi, giảm giá (vượt mức 50% giá trị hàng hóa trong thời gian tham gia chương trình), kích thích tiêu dùng, đẩy mạnh hoạt động bán hàng, tăng doanh số tại sự kiện.

        Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và nhà nông trên địa bàn thành phố mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Sở Công Thương thành phố thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố về chương trình nêu trên. Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia gửi đăng ký về Sở Công Thương để tổng hợp, xin chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố.Do thời gian gấp rút, đề nghị quý cơ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã và các nhà nông trên địa bàn đăng ký tham gia chương trình với Sở Công Thương trước ngày 03/6/2020, để Sở tổng hợp, báo cáo               Ủy ban nhân thành phố và gửi Ban Tổ chức./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Thúy An- Phòng Nuôi trồng Thủy Sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *