Cơ sở giống và thức ăn thủy sản Hoàng Oanh – Cần Thơ

– Chuyên cung cấp:
+ Giống các loại: tôm càng xanh, cá thát lát cườm, cá chạch lấu,…
+ Thức ăn thủy sản các loại: thức ăn tôm càng xanh, thức ăn viên cá có vảy: cá lóc, cá thát lát,…
– Địa chỉ: Phường Thới Hòa, quận Ô Môn, tp. Cần Thơ.
– Thông tin liên hệ: 07103813315.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply