Công bố Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2018, tại Phòng họp số 6, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi Lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT TPCT.

Tham dự buổi Lễ, có ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPCT, ông Nguyễn Hoàng Ba, giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT TPCT, Trưởng phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT TPCT.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Nhơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc Bổ nhiệm ông Phạm Trường Yên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Tiếp theo đó, ông Võ Thành Thống đã trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tấn Nhơn và ông Phạm Trường Yên. Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thành Thống giao cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT dựa theo năng lực, phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng cá nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Trường Yên thay mặt cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo thành phố và hứa sẽ cùng tập thể Sở Nông nghiệp và PTNT đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Công bố Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *