CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI CỤC THỦY SẢN TỔ CHỨC MỪNG SINH NHẬT CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN QUÝ IV/2019

          Vào lúc 16 giờ 50 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2019. Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản  phối hợp với chi bộ, đoàn Thanh niên đã tổ chức họp mặt mừng sinh nhật quý 04 năm 2019 cho 13 đoàn viên công đoàn có ngày sinh từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

          Theo kế hoạch định kỳ hàng quý, Công đoàn tổ chức mừng sinh nhật cho đoàn viên công đoàn thể hiện sự quan tâm, động viên tinh thần cho đoàn viên công đoàn, tạo khí thế sôi nổi trong hoạt động phong trào của công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản  thêm phong phú.

Phạm Ngọc Khéo –  Phòng Hành chính, Tổng hợp

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *