Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Phong Điền

Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản ( gọi tắt là BCĐ 01) huyện Phong Điền từ đầu năm đến nay đã chỉ đạo BCĐ 01 các xã, thị trấn thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật thủy sản, Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đồng thời tiếp tục thực hiện rà soát, lập danh sách những hộ đã và đang sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản từ đó vận động người dân tự nguyện giao nộp dụng cụ kích điện và cam kết không tái sử dụng và đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hành chính về các hoạt động sử dụng chất độc, xung điện, kích thước măt lưới mắt không đúng quy định để khai thác, đánh bắt các loài thủy sản. Kết quả đạt được là:

Trên địa bàn toàn huyện Phong Điền trong 9 tháng đầu năm đã triển khai được 56 đợt tuần tra công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, vận động giao nộp được 15 thiết bị cấm khai thác trong thuỷ sản, và bắt được 15 trường hợp vi phạm trong đó xử phạt hành chính 7 trường hợp với tổng số tiền là 8.150.000đồng còn 8 trường hợp chờ xử lý. 17 cá nhân vi phạm đã viết cam kết sẽ không sử dụng xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phối hợp với phòng khai thác và BVNL thủy sản cùng với công an đường thủy TPCT kiểm tra tình hình ghe cào khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Phong Điền và quận Cái Răng ; qua kiểm tra đã phát hiện 05 trường hợp vi phạm, cho viết 04 cam kết và xử phạt hành chánh 01 trường hợp với số tiền 3.000.000 đồng.

Nhìn chung BCĐ 01 huyện đã chỉ đạo BCĐ 01 các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác BVNL thủy sản trên địa bàn, thực hiện đồng bộ và thường xuyên, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới BCĐ se củng cố và tăng cường hơn nữa c công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về BVNL thủy sản; công tác tuần tra, xử phạt các trường hợp vi phạm về lĩnh vực BVNL thủy sản để chuyển biến nhận thức của người dân về công tác BVNL nhằm phục hồi và khai thác nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững./.

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *