Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quận Thốt Nốt

Sáng ngày 7/7/2016, BCĐ 01 quận Thốt Nốt phối hợp BCĐ 01 thành phố đã tiến hành kiểm tra đột xuất các phương tiện khai thác trên tuyến sông Hậu thuộc địa bàn phường Thới Thuận, Thuận An, Thốt Nốt, Trung Kiên, Thuận Hưng,Tân Hưng, Tân Lộc và các kênh rạch liên thông với các phường trên địa bàn quận.

Trong buổi tuần tra phát hiện 03 trường hợp gồm Ông Nguyến Văn Hận – Cần Thơ, Ông Nông Thanh Hùng và Ông Nguyễn Thanh Vũ – An Giang đang khai thác thủy sản bằng xung điện với công suất lớn mang tính hủy diệt với nguồn điện 220V. Căn cứ Chỉ thị 01/1998CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Đoàn kiểm tra tịch thu 03 dyamo, dây điện và lập biên bản vi phạm hành chánh đối với 3 trường hợp trên. Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ hành ra Quyết định xử phạt mỗi trường hợp 4.000.000 (Bốn triệu đồng) theo Điểm a, khoản 3, Điều 15 của Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về vi phạm xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản và ký cam kết không sử dụng xung điện để khai thác Thủy sản.

Qua cuộc tuần tra trên đã nâng cao ý thức bà con nông dân bảo vệ và tái tạo nguồn lợi Thủy sản có hiệu quả trên địa bàn quận Thốt Nốt nói riêng thành phố Cần Thơ nói chung.

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quận Thốt Nốt, Nguồn: Trần Văn Đáp-Liên trạm Thủy sản Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *