Công tác giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục thủy sản thành phố Cần Thơ

Hiện nay, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đang thực hiện 18 Quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Tất cả các thủ tục đều được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục. Mỗi quy trình đều có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các tổ chức, các nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính từ lúc nộp hồ sơ cho đến khi nhận kết quả giải quyết.

1. Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

2. Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá đóng mới)

3. Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá chuyển nhượng sở hữu)

4. Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá cải hoán)

5. Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

6. Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

7. Quy trình cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá

8. Quy trình kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)

9. Quy trình cấp mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm

10. Quy trình cấp lại mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm

11. Quy trình cấp giấy chứng nhận tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

12. Quy trình cấp giấy chứng nhận tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

13. Cấp giấy chứng nhận tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê-mua tàu

14. Quy trình xác nhận đăng ký tàu cá

15. Quy trình cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

16. Quy trình cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

17. Quy trình nhập khẩu tàu cá đóng mới

18. Quy trình nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản Cần Thơ cũng cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua trang thông tin Một cửa điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ (www.1cua.sononghiep.cantho.gov.vn), nhằm cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn thành phố.

Trong 18 thủ tục hành chính của đơn vị thì có 10 thủ tục ở mức độ 2, 07 thủ tục ở mức độ 3 và 01 thủ tục ở mức độ 4. Đối với thủ tục hành chính mức độ 3 thì tổ chức, cá nhân có thể gửi trực tuyến hồ sơ đến cơ quan cung cấp dịch vụ. Đối với thủ tục hành chính mức độ 4 thì tổ chức, cá nhân có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến, các quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục thủy sản thành phố Cần Thơ, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *