Công tác lưu trữ tại Chi cục Thủy sản

Công tác lưu trữ của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ dần hoàn thiện với mục tiêu không để tài liệu lưu trữ tích đống từ năm 2015 trở về sau.

Từ cuối năm 2016, Chi cục đã trang bị và đưa vào sử dụng kho lưu trữ hiện hành với diện tích 30 m2, cán bộ lưu trữ tiếp nhận hồ sơ năm 2015, 2016 đã chỉnh lý vào kho.

Để thực hiện tốt công tác lưu trữ, ngay từ tháng 11 năm 2017, cán bộ thực hiện công tác lưu trữ tại đơn vị đã tham mưu ban hành Thông báo về việc giao nộp tài liệu, hồ sơ công việc năm 2016 vào kho lưu trữ hiện hành.

Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 31/7/2018 cán bộ thực hiện công tác lưu trữ đã chỉnh lý xong hồ sơ lưu trữ năm 2016, kết quả có 09 hồ sơ lưu vĩnh viễn và 58 hồ sơ có thời hạn lưu trữ từ 10 đến 70 năm (gần 3m tài liệu).

Vào tháng 12 năm 2018, cán bộ thực hiện công tác lưu trữ thực hiện công tác thu nhận và chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2017 vào kho và những năm tiếp theo khi hồ sơ lưu trữ đến hạn giao nộp về kho lưu trữ theo đúng quy định.

Hiện tại kho lưu trữ hiện hành của Chi cục Thủy sản đã thu giữ được 15 hồ sơ lưu vĩnh viễn và 108 hồ sơ có thời hạn lưu trữ từ 10 đến 70 năm (gần 7m tài liệu)./.

Công tác lưu trữ tại Chi cục Thủy sản, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *