Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 04/8/2017, Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đây là đơn vị được chọn làm Đại hội điểm thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy Sở – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Lê Xuân Trị – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Nhật Duy – Phó ban Tổ chức LĐLĐ TP. Cần Thơ, đồng chí Tôn Thị Út – Chủ tịch Công đoàn ngành, đồng chí Huỳnh Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT và 42 đại biểu là đoàn viên công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở, sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn ngành và sự nỗ lực của toàn thể đoàn viên công đoàn đã giúp hoạt động công đoàn đạt nhiều kết quả tích cực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra, cũng như hoàn thành các nhiệm vụ mà Công đoàn ngành đã giao, đạt được danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc trong nhiều năm liền.

Ban chấp hành Công đoàn Chi cục Thủy sản thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tổ chức cho công đoàn viên tham gia học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng các cấp; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công đoàn cơ sở tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ – thể dục thể thao do Công đoàn ngành tổ chức; tổ chức cho công đoàn viên tham quan dã ngoại nhằm đem lại sự thoải mái về tinh thần sau thời gian làm việc để góp phần gia tăng hiệu quả công việc. Thảo luận tại Đại hội các đại biểu đều quan tâm, có nhiều ý kiến góp ý và nhất trí cao với nội dung báo cáo đồng thời nêu lên các giải pháp và nhiệm vụ để Công đoàn Chi cục Thủy sản tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tôn Thị Út – Chủ tịch Công đoàn ngành đã ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần quan tâm đến một số vấn đề: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tích cực hướng mọi hoạt động vào việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ chăm lo cho đoàn viên; gắn chặt các hoạt động của Công đoàn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Ban chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại Đại hội

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ và đoàn viên công đoàn, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” Đại hội lần thứ VIII công đoàn Chi cục Thủy sản đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Dương Hoàng Thắng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản nhiệm kỳ 2017-2022./.

Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply