ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2020

        Thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ ngày 05 tháng 6 năm 2020, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã thành lập Đoàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020, tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ từ ngày 01/7/2020 đến ngày 03/7/2020 tại Hội trường Chi cục Thủy sản (Số 189 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

       Quan cảnh buổi đánh giá

        Nhằm xem xéttính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đoàn đánh giá nội bộ gồm 09 chuyên gia, thực hiện chương trình đánh giá theo kế hoạch đánh giá nội bộ ngày 05 tháng 6 năm 2020 để đánh giá quá trình thực hiện các quy trình đã ban hành, kiểm tra việc rà soát, khắc phục những điểm không phù hợp, kiểm tra thực hiện mục tiêu chất lượngnăm 2020 đã đề ra.

        Kết quả đánh giá nội bộ tại 05 Phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính, tổng hợp; Phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản; Phòng Nuôi trồng thủy sản; Phòng Thí nghiệm và Phòng Thanh tra, pháp chế. Kết quả đánh giá chưa phát hiện điểm không phù hợp và chỉ có 02 điểm cần lưu ý. Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, Trưởng đoàn đánh giá nội bộ đã nhắc nhở các Phòng chuyên môn các điểm cần lưu ý để lần sau thực hiệntốt hơn.

        Qua đó nhận thấy Chi cục Thủy sảnthành phố Cần Thơ đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả các quy trình giải quyết công việc nội bộ cũng như các quy trình giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015./.

Nguyễn Huỳnh Trúc Phương – Phòng Hành chính, tổng hợp

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *