Đẩy mạnh quản lý các cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ


ĐẨY MẠNH QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NHỎ LẺ
Nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm cho tết cổ truyền của dân tộc. Trong tháng 8,9,10 Liên Trạm Thủy sản Ô Môn – Cờ Đỏ – Thới Lai đã tổ chức triển khai thực hiện thống kê các cơ sở nuôi trồng thủy sản ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Qua thống kê, trên địa bàn nuôi tập trung các đối tượng thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao như nuôi lươn không bùn, nuôi cá lóc, ếch, cá chạch lấu, cá heo nước ngọt trong ao đất, cá thát lát,…
Song song với công tác thống kê các cơ sở nuôi trồng thủy sản, Liên Trạm Thủy sản Ô Môn – Cờ Đỏ – Thới Lai kết hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017 bắt đầu có hiệu lực vào đầu tháng 1 năm 2019, Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ có cung cấp sản phẩm ra thị trường, các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thủy sản.
Đồng thời, tổ chức vận động các cơ sở nuôi thủy sản cam kết không sử dụng các chất cấm, chất độc hại trong thủy sản nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, nhất là trong dịp tết Kỷ Hợi sắp đến.
Bên cạnh đó, Liên Trạm Thủy sản Ô Môn – Cờ Đỏ – Thới Lai kết hợp với phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Chi cục Thủy sản Cần Thơ thu mẫu thủy sản của các cơ sở nuôi để kiểm tra tồn lưu dư lượng các chất kháng sinh, nhằm kịp thời phát hiện và khuyến cáo thời gian cách ly đối với các mẫu có tồn lưu kháng sinh vượt mức cho phép trước khi bán ra thị trường.
Kết quả, hầu hết các hộ nuôi đều cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung của Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT. Các mẫu thủy sản gửi kiểm dư lượng kháng sinh đều có kết quả nằm trong ngưỡng an toàn cho người tiêu dùng.
Qua quá trình tổ chức thực hiện, hầu hết các cơ sở nuôi trồng thủy sản có cung cấp sản phẩm ra thị trường nhận thức đầy đủ tác hại của việc sử dụng các chất độc hại, kháng sinh cấm đối với sức khỏe của bản thân và người tiêu dùng.
LIÊN TRẠM THỦY SẢN

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *