DIỄN ĐÀN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG CÁC THÀNH TỰU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀO NGÀNH THỦY SẢN

        Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng, thế mạnh về nuôi trồng, khai thác và chế biến xuất khẩu thủy sản. Với lợi thế về điều kiên tự nhiên thuận lợi, tiềm năng về sức người sức của, ngư dân Việt Nam đã không ngừng học hỏi để ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao vị thế và vai trò của ngành thủy sản đối với nền kinh tế quốc dân. Các mặt hàng thủy sản Việt Nam đã từng bước trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng trên thị trường thế giới.

        Để giới thiệu các thành tựu khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực thủy sản, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ về “Ứng dụng các thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào ngành thủy sản” vào sáng ngày 09/7/2019 tại thành phố Cần Thơ.

        Diễn đàn với sự tham dự của hơn 150 đại biểu bao gồm lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, đại diện các Sở Ban ngành của 35 tỉnh, thành phố có ngành thủy sản phát triển; Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, Hiệp hội thủy sản; đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh thủy sản. Diễn đàn được tổ chức với mục tiêu phổ biến một số chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong thủy sản. Giới thiệu, triển lãm một số thành tựu khoa học tiên tiến, thiết bị hiện đại có thể ứng dụng trong sản xuất thủy sản ở các lĩnh vực: khai thác, nuôi trồng, chế biến, xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa.

        Tại Diễn đàn có nhiều tổ chức, doanh nghiệp đến tham gia giới thiệu các tiến bộ khoa học công nghệ như: tổ chức hợp tác quốc tế Đức, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Trung tâm ứng dụng KHCN thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần FPT, TE Food, Icheck, RYNAN, TC, tập đoàn thủy sản Việt Úc,. Nhiều thiết bị quan trắc môi trường tự động, test KIT chuẩn đoán nhanh bệnh thủy sản, chế phẩm sinh học,…

        Hiện nay, việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật là việc làm thiết yếu để phát triển một nền sản xuất hiện đại nhằm tạo ra những đột phá mới trong sản xuất thủy sản tạo cơ sở chuyển nhanh nền nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano. Với cách mạng công nghệ 4.0, Việt Nam sẽ có điều kiện tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ, thành tựu công nghệ của nhân loại, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ điều khiển và tự động hóa để nâng cao năng suất trong sản xuất đến phân phối và tiêu thụ hàng thủy sản./.

Nguyễn Thị Thúy An

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *