ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NƠI TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ, TỊCH THU LÀ BẾN THỦY NỘI ĐỊA

        Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020. Trong đó, quy định điều kiện đối với nơi tạm giữ tang vất, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là bến thủy nội địa, bao gồm:

        Phải bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, nội quy ra, vào, nội quy về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy.

        Phải bảo đảm khô ráo, thoáng khí. Trường hợp nơi tạm giữ tang vật, phương tiện ở ngoài trời thì phải bố trí mái che hoặc có các biện pháp phòng, chống mưa, nắng.

        Có hệ thống thiết bị chiếu sáng; trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và thiết bị, phương tiện kỹ thuật phù hợp cho việc quản lý, bảo quản từng loại tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu.

        Phải có thiết bị neo đậu phương tiện, có nội quy hoạt động ra, vào bến, sắp xếp, neo đậu phương tiện.

Phòng Thanh tra, pháp chế- Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *