Đoàn Thanh niên Chi cục Thuỷ sản tham gia Chương trình Đào tạo tâm thế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chương trình đào tạo diễn ra trong ba ngày từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường Khách sạn Cửu Long, Cần Thơ. Chương trình đào tạo do Trung tâm Thông tin Khoa học và công nghệ, thuộc Sở Khoa học và công nghệ TPCT phối hợp Sài Gòn Innovation Hub SIHUB, thuộc Sở Khoa học và công nghệ TPHCM. Tham dự Chương trình có ông Vũ Minh Hải, Giám đốc Trung tâm thông tin Khoa học và công nghệ TPCT, ông Phan Đình Tuấn Anh, Chuyên gia đổi mới sáng tạo đồng thời là Giám đốc của Angel 4 Us, đại diện các doanh nghiệp cùng các giảng viên, sinh viên đến từ các Trường Đại học.

Tại Chương trình, các đoàn viên đã được các chuyên gia chia sẻ một số kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình, ý tưởng khởi nghiệp. Từ đó giúp cho các đoàn viên, sinh viên có thêm kiến thức cũng như học tập kinh nghiệm, nắm bắt những cơ hội và thách thức trong quá trình khởi nghiệp.

Đoàn Thanh niên Chi cục Thuỷ sản tham gia Chương trình Đào tạo tâm thế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *