Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 03.5.2017–10.5.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua tương đối ổn định so với tuần trước, riêng giá cá tra thương phẩm biến động nhẹ cụ thể như sau:

– Thát lát còm cỡ 3 con/kg : 38.000 – 40.000 đồng/kg

– Cá Trê cỡ 3 con/kg : 16.500 – 17.000 đồng/kg

– Cá Rô đầu vuông cỡ 4 con/kg : 18.000 đồng/kg

– Cá Lóc cỡ 500-700g/con : 30.000 – 34.000 đồng/kg

– Cá Tai Tượng cỡ >700 g/con : 36.000 đồng/kg

– Cá Điêu hồng cỡ > 500 g/con : 28.000-29.000 đồng/kg

– Cá Chạch lấu cỡ > 300g/con : 370.000 đồng/kg

– Lươn

+ Lươn loại I (cỡ > 300g/con) : 139.000 -140 đồng/kg

+ Lươn loại II (cỡ 100-200g/con) : 135.000 đồng/kg

– Cá Chim trắng

+ Cá Chim trắng cỡ 1kg/con : 12.000 đồng/kg

+ Cá Chim trắng cỡ 2 – 3 con/kg : 12.500-13.000 đồng/kg

– Tôm càng xanh

+ Tôm càng xanh cỡ 15-20 con/kg : 210.000-215.000 đồng/kg

+ Tôm trứng : 140.000-150.000 đồng/kg

– Cá tra

+ Cá tra thương phẩm cỡ 700 – 800 g/con: 25.500 – 26.000 đồng/kg (giảm 800 – 1.000 đồng/kg)

+ Giá cá tra giống tuần này không thay đổi so với tuần trước như sau:

_Cá tra giống cỡ 1,5 cm chiều cao thân : 34.000 – 35.000 đồng/kg.

_Cá tra giống cỡ 2 cm chiều cao thân : 28.000 – 30.000 đồng/kg.

Giá bán một số loài thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Nguồn: Trần Văn Toàn-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply