Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 13.6.2017–21.6.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua tương đối ổn định so với tuần trước cụ thể như sau:

– Thát lát còm cỡ 3 con/kg : 35.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg)

– Cá Trê cỡ 3 con/kg : 19.000 – 20.000 đồng/kg

– Cá Rô đầu vuông cỡ 4 con/kg : 21.500 đồng/kg (tăng 1.500 đồng/kg)

– Cá Lóc cỡ 500-700g/con : 27.000 đồng/kg

– Cá Tai Tượng cỡ > 700 g/con : 36.000 đồng/kg

– Cá Điêu hồng cỡ > 500 g/con : 28.000-29.000 đồng/kg.

– Cá Chạch lấu cỡ > 300g/con : 370.000 đồng/kg

– Lươn

+ Lươn loại I (cỡ > 300g/con) : 138.000-140.000 đồng/kg

+ Lươn loại II (cỡ 100-200g/con) : 133.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg)

– Cá Chim trắng

+ Cá Chim trắng cỡ 1kg/con : 11.500 đồng/kg

+ Cá Chim trắng cỡ 2 – 3 con/kg : 12.000-12.500 đồng/kg

– Tôm càng xanh

+ Tôm càng xanh cỡ 15-20 con/kg : 250.000 đồng/kg

+ Tôm trứng : 150.000-170.000 đồng/kg

– Cá tra

+ Cá tra thương phẩm cỡ 700 – 800 g/con: 21.500 – 22.000 đồng/kg.

+ Giá cá tra giống tuần này không thay đổi so với tuần trước như sau:

_Cá tra giống cỡ 1,5 cm chiều cao thân : 24.000 – 25.000 đồng/kg.

_Cá tra giống cỡ 2 cm chiều cao thân : 19.000 – 20.000 đồng/kg.

Giá bán một số loài thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Nguồn: Trần Văn Toàn-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply