Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 26.4.2017–03.5.2017

Giá các loài thủy sản trong tuần qua có sự biến đổi nhẹ so với tuần trước ở một số loài như: cá rô; cá lóc, cá tra ..cụ thể như sau:

– Thát lát còm cỡ 3 con/kg : 38.000 – 40.000 đồng/kg

– Cá Trê cỡ 3 con/kg : 16.500 – 17.000 đồng/kg

– Cá Rô đầu vuông cỡ 4 con/kg : 18.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg)

– Cá Lóc cỡ 500-700g/con : 30.000 – 34.000 đồng/kg (tăng 9.500 đồng/kg)

– Cá Tai Tượng cỡ >700 g/con : 36.000 đồng/kg

– Cá Điêu hồng cỡ > 500 g/con : 28.000-29.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg)

– Cá Chạch lấu cỡ > 300g/con : 370.000 đồng/kg

– Lươn

+ Lươn loại I (cỡ > 300g/con) : 139.000 -140 đồng/kg

+ Lươn loại II (cỡ 100-200g/con) : 135.000 đồng/kg

– Cá Chim trắng

+ Cá Chim trắng cỡ 1kg/con : 12.000 đồng/kg

+ Cá Chim trắng cỡ 2 – 3 con/kg : 12.500-13.000 đồng/kg

– Tôm càng xanh

+ Tôm càng xanh cỡ 15-20 con/kg : 210.000-215.000 đồng/kg

+ Tôm trứng : 140.000-150.000 đồng/kg

– Cá tra

+ Cá tra thương phẩm cỡ 700 – 800 g/con: 26.500 – 26.800 đồng/kg

+ Giá cá tra giống tuần này giảm 11.000 đồng/kg so với tuần trước như sau:

_Cá tra giống cỡ 1,5 cm chiều cao thân : 34.000 – 35.000 đồng/kg.

_Cá tra giống cỡ 2 cm chiều cao thân : 28.000 – 30.000 đồng/kg.

Giá bán một số loài thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Nguồn: Trần Văn Toàn-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply