GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ HẠN, MẶN CHO CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

        Nhằm tăng cường Ứng phó hạn, mặn cho cây trồng và vật nuôi vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sáng ngày 20/02/2020, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi” Hội thảo – Tọa đàm Giải pháp ứng phó hạn, mặn cho cây trồng và vật nuôi vùng ĐBSCL”. Mục tiêu Hội thảo – Tọa đàm đưa ra được một số giải pháp để ứng phó hạn, mặn cho cây trồng và vật nuôi vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hạn, mặn đang diễn ra.

  Hình: Hội thảo – Tọa đàm

          Tham gia buổi hội thảo – tọa đàm có trên 100 đại biểu là đại diện giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu viên, thạc sĩ, sinh viên của các bộ môn có liên quan của Trường Đại học, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ, Chi cục Thủy sản,… các tỉnh ĐBSCL.

        Trong buổi hội thảo – tọa đàm được sự báo cáo của PGs.Ts. Văn Phạm Đăng trí về “Xâm nhập mặn vùng ĐBSCL: thách thức và giải pháp”; GS.Ts. Nguyễn Bảo Vệ “Giải pháp hạn chế ảnh hưởng của hạn, mặn cho cây trồng ở ĐBSCL”; PGs.Ts. Châu Minh Khôi “Quản lý đất canh tác trong điều kiện hạn, mặn” PGs.Ts. Lê Vĩnh Thúc “Cây tác cây trồng trong điều kiện hạn, mặn”; Gs.Ts. Nguyễn Văn Thu “Chăn nuôi và các giải pháp ứng phó hạn, mặn ở ĐBSCL”. Ts. Trương Minh Thái  “Ứng dụng cảm biến trong giám sát xâm nhập mặn”. Nhằm chia sẽ kinh nghiệm, các giải pháp kịp thời khắc phục tình hình, diễn biến phúc tạp tại ĐBSCL và tìm ra giải pháp cho việc giải quyết vấn đề hạn và xâm nhiễm mặn ở vùng ĐBSCL.

        Năm 2016, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo – Tọa đàm “Giải pháp phòng, chống han, mặn cho cây trồng vật nuôi vùng ĐBSCL”. Và năm nay trường tiếp tục tổ chức buổi hội thảo – tọa đàm về “ứng phó hạn, mặn cho cây trồng và vật nuôi vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Vì vấn đề hạn, mặn đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và canh tác cả người dân trong khu vực và cũng trở thành vấn đề quan tâm của các cấp, ngành có liên quan.

        Tại buổi hội thảo các đại biểu được cung cấp thông tin về tình hình hạn, mặn, những ảnh hưởng của hạn, mặn lên hệ thống chăn nuôi, ảnh hưởng của tưới nước mặn đến sự sinh trưởng của cây lúa; từ đó, đề ra các chiến lược ứng phó như: sử dụng giống cây trồng mới chịu được hạn, mặn do các nhà khoa học đã nghiên cứu và công bố; tăng cường quan trắc bằng việc ứng dụng mạng cảm biến để theo dõi số liệu liên tục và hiệu quả trong việc đánh giá và giám sát xâm nhập mặn; dự báo sớm tình hình hạn, mặn nhằm giảm ô nhiễm môi trường và đã được ứng dụng thực tế và theo dõi tại Sóc Trăng và Hậu Giang; tiếp tục hoàn chỉnh các công trình thủy lợi;

         Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đề xuất các biện pháp hạn chế hạn mặn cho cây trồng như sử dụng phân bón hữu cơ, liên liếp, biện pháp che phủ mặt đất, bón vôi, bón thạch cao, biện pháp tưới, trồng cây giữa liếp và tưới rãnh hay trồng cây cạnh bờ liếp và tưới rãnh, luân canh cây trồng cạn trên nền đất lúa bị ảnh hưởng mặn và vấn đề sử dụng nước ngầm canh tác cây trồng cạn trong điều kiện hạn mặn, sử dụng nước mặn tưới cho cây trồng.

        Năm 2020 diễn biến tình hình hạn, mặn có dẫu hiệu phức tạp hơn nên buổi Hội thảo – Tọa đàm đã đưa ra kịch bản tốt nhất để ứng phó hạn, mặn cho cây trồng và vật nuôi ĐBSCL. Cùng với các cơ quan chức năng, quản lý địa phương đã đề ra nhiều biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu nhằm hạn chế xâm nhập mặn. Đồng thời, các nhà khoa học đã đề ra các biện pháp kĩ thuật ứng phó xâm nhập mặn cho cây trồng vật nuôi ĐBSCL. Từ đó tăng khả năng chống chịu và phát triển ngành Nông nghiệp ĐBSCL.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *