Góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản 2017

Trong ngày 28/8, tại TP Tân An (Long An), Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), phối hợp Sở NN-PTNT tỉnh Long An tổ chức chuỗi sự kiện tham vấn và góp ý nội dung văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản 2017 với khoảng 100 đại biểu là các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn thủy sản sản và cơ quan quản lý thủy sản của các địa phương

Theo định hướng phát triển, thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản trước khi lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các yêu cầu: công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy theo quy định; có chất lượng phù hợp đã được công bố áp dụng; thông tin về sản phẩm đã gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Bên cạnh đó, thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản khi nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng. Tổ chức, cá nhân được nhập khẩu thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản có hoá chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản thuộc danh mục hoá chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản tại Việt Nam.

Góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản 2017, Nguồn: Phòng Khai Thác và Phát triển nguồn lợi, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *