Hai công Đoàn viên tiêu biểu thuộc công Đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản nhận bằng lao động sáng tạo

     Ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Nhà Văn hóa Lao động – Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào lao động sáng tạo CNVCLĐ thành phố giai đoạn 2012 – 2018. Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua Lao động sáng tạo thời gian qua và đề ra phương hướng thời gian tới, đồng thời tôn vinh những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nghiên cứu đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

     Đến tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Tám –  UV BCH Tổng LĐLĐ VN – Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TPCT, ông Đoàn Văn Dũng – Phó Chủ tịch – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPCT, ông Huỳnh Minh Truyền –  Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ cùng Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ Viên chức và CĐ các Khu chế và công nghiệp Cần Thơ.

     Chủ tịch LĐLĐ TPCT, ông Trần Văn Tám đã đến tham dự và phát biểu chúc mừng thành tích của các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2012 – 2018.

    Ông Dương Hoàng Thắng, công đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và được danh dự nhận bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cùng với ông Lâm Phúc Nhân nhận bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2012 – 2018.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *