HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020 CHI CỤC THỦY SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

        Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Chi cục Thuỷ sản thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị

         Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Trường Yên – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, ông Trần Thanh Hải – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ, ông Dương Hoàng Thắng – Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy sản, bà Nguyễn Thị Lệ Hoa cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Thủy sản.

          Tại Hội nghị, ông Trần Thanh Hải – Chi cục trưởng Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Chi cục Thuỷ sản thành phố Cần Thơ.

          Báo cáo đã nêu lên kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ năm 2019, đánh giá những thuận lợi, khó khăn đồng thời cũng nêu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

       Ông Trần Thanh Hải – Chi cục trưởng trình bày báo cáo

         Tại Hội nghị, Chi cục Thuỷ sản trao tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019 đồng thời cũng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Chống rác thải nhựa”.

         Hình ảnh một số cá nhân nhận giấy khen 

           Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Trường Yên đã đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2019 của Chi cục Thủy sản, những thành tích của Chi cục đạt được đã góp phần không nhỏ vào phát triển của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *