Hội nghị phổ biến luật thủy sản, các văn bản hướng dẫn luật và lấy ý kiến sửa đổi các văn bản

        Vào sáng ngày 22 tháng 12 năm 2020, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức một buổi Hội nghị nhằm phổ biến Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn Luật và lấy ý kiến sửa đổi các văn bản. Đây là Hội nghị được tổ chức lần 03 và tổ chức tại Khách sạn NESTA Cần Thơ (Số 9C đường Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Toàn cảnh hội nghị

        Buổi Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của Tổng cục Thủy sản cùng với sự tham gia của đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Cần Thơ, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản của 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản.

      Hội nghị chủ yếu đưa ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật như Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và các Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018. Đồng thời, Tổng cục Thủy sản đã soạn thảo 01 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 và 01 Thông tư sửa đổi, bổ sung 07 Thông tư còn lại.

        Qua buổi thảo luận tại Hội nghị, đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cũng như của các doanh nghiệp và người dân đang hoạt động trong lĩnh vực thủy sản.

        Kết thúc Hội nghị, các ý kiến đóng góp sẽ được Tổng cục Thủy sản tổng hợp và hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản để kịp thời ban hành và giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang gặp của người dân, doanh nghiệp cũng như công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh./.

Hồ Minh Kha – Phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *