Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính

Ngày 12/4/2017, tại Nhà khách Cần Thơ diễn ra Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017 do Sở Tư pháp tổ chức. Hội nghị diễn ra từ ngày 12 – 13/4/2017 với sự tham gia của … đại biểu đến từ các Sở, ngành thành phố Cần Thơ và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe giới thiệu và thảo luận các chuyên đề: giới thiệu chung về pháp luật xử lý vi phạm hành chính – những nội dung cơ bản và những điểm mới quy định về xử phạt hành vi phạm hành chính trong Luật Xử phạt vi phạm hành chính so với Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi bổ sung); các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Qua đó, đội ngũ công chức, viên chức được nâng cao năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xử lý vi phạm hành chính được giao.

Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, Nguồn: Phòng Khai thác và PTNLTS – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply