Hội nghị triển khai các quy định về quản lý thức ăn thủy sản

Ngày 09/12/2017, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức hội nghị hướng dẫn các quy định mới về quản lý thức ăn thủy sản, tại Khách sạn Đại Nam, số79 Trần Hưng Đạo, quận 1Thành phố Hồ Chí Minh, đến tham dự Hội nghị có đại diện sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các cơ sở khảo nghiệm , thử nghiệm, kiểm nghiệm, các viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu thức ăn thủy sản.

Tại buổi Hội nghị đại diện các đơn vị được nghe Tổng Cục Thủy sản triển khai hướng dẫn các văn bản quy định về quản lý thức ăn thủy sản theo Nghị định 39/2017/ NĐ- CP ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, và Thống tư 20/2017/TT-BNN&PTNT, về hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực kể từ 25 tháng 12 năm 2017.

Qua Hội nghị đã giúp các đại biểu các cơ sở cập nhật thêm kiến thức về quy định quản lý thức ăn trong nuôi trồng thủy sản./.

Hội nghị triển khai các quy định về quản lý thức ăn thủy sản , Nguồn: Phòng Khai thác và PTNLTS – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply