Hội thảo quan trắc chất lượng nước mặt phục vụ nuôi trồng thủy sản thành phố Cần Thơ 2016-2018

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-CCTS ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chi cục Thủy sản Thành Phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018. Chi cục Thủy sản Thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo “QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2016-2018”.

Sáng ngày 22/08/2018 Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã tổ chức hội thảo “Quan trắc chất lượng nước mặt phục vụ nuôi trồng thủy sản thành phố Cần Thơ 2016-2018” với hơn 50 lượt người tham dự. Thành phần tham dự hội thảo gồm có các hộ nuôi thủy sản, cán bộ khuyến nông ở các quận huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt và Ô Môn…

Nội dung hội thảo bao gồm: (1) Báo cáo tổng kết công tác quan trắc môi trường nuôi thủy sản giai đoạn 2016-2018; (2) Các vấn đề liên quan chất lượng nước mặt phục vụ nuôi trồng thủy sản ; (3) Triển khai các văn bản pháp luật hiện hành trong nuôi trồng thủy sản.

Các hộ nuôi và cán bộ địa phương được nghe giới thiệu về Kế hoạch quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2016-2020 và kết quả đã đạt được trong hơn 02 năm qua (2016-2018). Hội thảo đã đánh chất lượng nước mặt trên sông và trong ao đại diện trong những năm qua và dự đoán chất lượng nước trong thời gian tới. Hội thảo cũng đã thông tin các địa chỉ đến các doanh nghiệp, hộ nuôi thủy sản liên hệ khi thấy dấu hiệu bất thường về chất lượng nước để có được tư vấn kịp thời, cũng như đăng ký nhận kết quả quan trắc qua tin nhắn SMS nhằm tiếp nhận thông tin kịp thời về chất lượng nước mặt phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, các hộ nuôi được thông tin triển khai về Luật thủy sản năm 2017, các quy định về tồn lưu hóa chất kháng sinh cấm trong nuôi thủy sản và Quy chuẩn việt nam về nuôi thủy sản đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Trong quá trình hội thảo, các hộ nuôi trao đổi sôi nổi về các vấn đề liên quan chất lượng nước, các kênh thông tin để nhận các kết quả quan trắc. Ngoài ra, các hộ nuôi cần tư vấn các biện pháp khắc phục khi chất lượng nước thấp. Trong quá trình hội thảo, các cán bộ phụ trách công tác quan trắc và quản lý nuôi thủy sản đã giải thích và tư vấn các hộ nuôi các vấn đề khó khăn khi gặp trong quá trình nuôi thủy sản. Hội thảo đã thành công tốt đẹp và ban tổ chức hội thảo tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp chân thành và thiết thực, góp phần công tác quan trắc phục vụ nuôi trồng thủy sản ngày càng được hoàn thiện hơn.

Hội thảo quan trắc chất lượng nước mặt phục vụ nuôi trồng thủy sản thành phố Cần Thơ 2016-2018, Nguồn: Phòng Thí nghiệm, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *