Hội thảo Rà soát, đánh giá nhu cầu thông tin thị trường nông sản của địa phương

         Ngày 27/4/2021 tại TP Cần Thơ, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Rà soát, đánh giá nhu cầu thông tin thị trường nông sản của địa phương”. Thành phần tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản và lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh ĐBSCL.

        Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh ĐBSCL đã trình bày thực trạng công tác thông tin thị trường nông sản; Công tác thu thập, nhập liệu và xử lý thông tin nông nghiệp; Phân tích thông tin, dự báo thị trường nông sản của các địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được giới thiệu video demo phần mềm xử lý dữ liệu và áp dụng khoa học dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển thị trường.

Trần Quang Trí- Phòng KT&PTNLTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *